Kitakujo 

Vi estas en: Starto > lingvoj > "miaj lingvoj" > Jovida

Jovida

(jowa el hiowa, kiu el hindeŭropa, orientlanda, венгерский [vengerskij], azia, afrika, amerika)

§1 Kazoj:

nom.: -, ak.: -ni
ĉe la pluralo oni intermetu -j- inter radikon kaj finiĝon koncernan. (ekz. jabl-o-j-ni "la pomojn") Ceteraj kazoj kaj nombroj ne ekzistas. Antaŭ ĉiu substantivo povas stari artikolo: ta, kiun oni ne modifu. La finiĝoj ĉiam staras post la koncerna vortspeca finiĝo.

§2 Vortspecoj:

substantivo: -o, adjektivo: -a, adverbo: -aŭ, verbo: -e.

§3 Tempoj:

prezenco: --, preterito/perfekto: -la, futuro: -va. Ceteraj formoj estiĝu per kunmetaĵo el futura kaj alia sekvonta finiĝo.

§4 Modoj:

indikativo: -, subjunktivo: -bu, imperativo: -i.

§5 Genroj verbaj:

aktivo: --, pasivo: -sa.

§6 La sinsekvo:

radiko (+ĉevorteroj) - moda, tempa kaj genra vorteroj (laŭ §§3-5)
Ekzemploj:
lerne-n "lerni", men lerne "mi lernas", on lerne-la "li lernis", en lerne-bu-sa "ĝi estus lernata", en lerne-bu-la-sa "ĝi estus lernita"

§7 Participoj:

prezenca: -ng/-t, preterita/perfekta: -la-ng/-la-t, futura: -va-ng, -va-t (komparu §3)

§8 Infinitivo:

-n (ekz. lerne-n "lern-i")

§9 Personaj pronomoj:

men "mi", ten "ci", on "li", an "ŝi", en "ĝi";
nas "ni", vas "vi", las "ili";
si "si"; man "oni"
Deklinacio faru laŭkaze kiel ĉe substantivoj. (v-u §1)

§10 Adjektivoj:

radiko (+ĉevorteroj) -a
komp.: fel + adj.
superl.: naj + adj.

§11 Adverboj:

radiko (+ĉevorteroj) -aŭ
komp. kaj superl. ĉiam kiel ĉe adjektivoj, (v-u §10).

§12 Prepozicioj:

be' "sen", do "ĝis", is' "el", je "?", pod "sub", tru "tra", tu "al", ve "en" (nekompletaj!)
Ĉiam postulas la nominativon, se oni ne esprimas direktan signifon! Alikaze oni ĉiam uzu la akuzativon krom post jenaj: de, do, is', je, tru, tu.

§13 Ĉevorteroj:

antaŭĉevorteroj;
s've- "bo-", an- "mal-",

malantaŭĉevorteroj:
-ok- "-et-", (nekompletaj!)

§14 Kelkaj vortoj:

arko arko latina: arcus
baharo printempo turka: bahar
bela bela franca: bel(le), itala/hispana: bello, latina: bellus
bjela blanka rusa: бел-ый [bjel-yj], -ая [-aja]
bola granda turka: bol & rusa: болшой [bolšoj]
dilo lango turka: dil
domo domo rusa: дом [dom] & latina: domus
jablo pomo rusa: яблоко [jabloko]
jablo-oko pometo
kato ĉapelo korea: kat (kas-)
kome-n veni germana: kommen
lerne-ngo lern-anto germana: lernen
nogo gambo rusa: нога [noga]
peke-n bak-i rusa: пеку [peku] (al: печь [peĉ])
peke-isto bak-isto
peke-la-to bak-ito
talo lingvo nederlanda: taal
ugoro angilo rusa: угор [ugor]
veĉero vespero rusa: вечер [veĉer]

Estiĝante el retajpita versio de la 7a de aŭgusto 2001


aktualigita je 3.05.2008

© René Philipp,

Nach oben
valides XHTML valides CSS phase5-logo tidy