Kitakujo 

Hindeŭropaj elementoj

Grekaj elementoj / Kigrékari élmori

Reen al la antaŭa paĝo

Kelkaj kompromisas kun Havaja lingvo kaj estas markataj hel-flave.

Greka Senco Etimo Sinn Senco
aéto aglo aetós
na-agápa ami; ŝati agapó;
agápế
ich liebe;
Liebe
ajóna eterna aiónios
na-ájta peti (oficiale),
postuli;
aitó
akéfi mishumuro akefiá,
ákefos
áksi akso áxonas
akû jen aŭdu;
he
ákou [-u]
alépu vulp/iĉo, -uno alepoú [-u]
an- mal- a-/an- un- mal-
anméda nescia, malscia
anséma malsama
anamése,
anmése
inter anámesa
aního enuo anía
na-aójdia kanti áoidiáô ich singe mi kantas
átah patro, paĉjo (Vok.) átta
na-dájka montri deiknúnai //
deíknymi
//
ich zeige,
erkläre,
beweise
noátudajkélo spegulo
dákru larmo dákru Träne larmo
dus- mis- dus-
dúska fuŝa
élpi espero elpis;
elpizô
Hoffnung;
hoffe
espero; -i
en' en en, éni
éni en (tempe)
énkos ĉar
-ens' -uj-
ónso koverto
na-fájna brili phaínomai
fíla kara fílos lieb kara
gínu mentono génus
góni angulo gôniá,
gônía
gónto genuo gónato
hhári graci(ec)o,
ĉarmo
cháris Anmut graci(ec)o,
ĉarmo
íko ĉevalo (h)íkkos {Äol.}, íppos //
(Mik.) i-qo
'horse' ĉevalo
na-ipnéa blov(et)i pnéô hauchen,
wehen; ...
blov(et)i
na-ipníga strangoli;
sufokigi
pnígô
kaláhaw bone;
tute;
ĝuste
kalá gut, wohl;
ganz,
richtig,
ordentlich
bone;
tute;
ĝuste
kàle- bon(e)-
keáka malbona kaká (adv.),
kakós
kepálo, -i kapo kefáli,
kefalí //
(Mn.) kephalế
kérko koko kérkos 'rooster' virkoko
kímu vintro kheimôn
láo popolo laos
mápsa hasta,
nepripensita, ...
máps hastig,
unüberlegt,
voreilig;
grundlos;
erfolglos
hasta,
nepripensita, ...
na-máta vidi mati
(MnGr.: ommatíon)
máti okulo
mêa kun me, m´
na-méka meki mêkasthai //
mêkáomai//
mêkás
meckern //
meckere //
meckernd,
Ziege
meki //
mi mekas //
mekanta,
kapr(in)o
mési mezo mésê,
méso
na-mílga melki amélgein
mu mi (vire) mou [mu] al mi; mia
-n -n -n
na- -i na ke; por (ke)
nâni, nânu onklino, onklo nénnas/nánnas,
nánna/nánnê
na-náwsta dormi, -eti nustázô
nówsu inteligenteco nóos, nous Sinn, Besinnung,...
nu- nun -as nú, nỹn
ŋapáne ni (inkl.) pan alles
-pan' <inkl.>
ójva sola oios allein sola
ónaru sonĝo ónar
ónuku ungo ónyx (gen.: onychos)
óri horo; momento ôra
páwtu piedo pódi
péwto membro
na-péda kateni;
ligi
pedáô fesseln, binden; ... kateni;
ligi
na-pérna transiri pernố
pérne trans péran
na-pinéwa spiri pnéô
piŋ kvin pente
púksi pino peúkê,
peúko(s)
Fichte; Pinie
na-púrna bruli pur
púru fajro
na-répa klini répô
rópo inklino ropế klino (?)
sáki sako sakkos Sack sako
sáli lumo sélas
sàmpe-gúno sabato sambaton
na-síga silenti sigố, sigế
-so da -os
so. ci (neŭtre) su/sy
su. ci (vire)
na-sténa ĝemi,
ĝemegi
sténô ich stöhne,
beklage
ténaru polmo,
manplato
thénar 'palm,
sole'
polmo,
plando
tu ci (vire) tu
tújpo bato túpos Schlag bato
túri fromaĝo turí, tŷrós Käse fromaĝo
upre' super ipér (<hyper)
vípsa alta ypsêlós

Al la sekva ĉapitro

© René Philipp - Bilnjobíru Àdvodóstu, 31.07.2005
Nach oben
valides XHTML valides CSS phase5-logo tidy