Kitakujo 

Japanaj elementoj /

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
ájso galanto aisô
-ára esti aru
cúi duo tsúi
na-dákva ĉirkaŭbraki daku
dóka venena dokú
dóre laŭ -dôri
dóro vojo dôro
féri pramo feri
furáhi furái
fúu fûu
gájto strato gaitô2
gímu gímu
gíno gínô
gúraj gurai
hákenu hoko hâken
han- anti-, kontraŭ han- gegen-, Gegen-, anti- anti-, kontraŭ-
hífu haŭto hífu Haut haŭto
jója bona yoi gut bona
jojúta agrabla yoi gut bona
ka ĉu -ka
kági kagí
káju kai
kámi vi (sg.) kimi
kári kári(1)
na-kárva lui kar-u leihen, mieten prunti, lui
kátva malmola katai
kávu buŝo kô, ku
kéjko keikô
na-kírva kiru
kôgaju palato kôgai Gaumen palato
kóje, kójo tiu, tio ko- (en: kore, koko, ...)
kow- bonvolu -i kou bitten peti
na-kówa peti kou bitten peti
-kúra kuru
kûra. malhela kurái; kurói malhela; nigra
médzi mielo mitsu
médzilihuko abelo mitsu
móku ligno moku
móni pordo mon
mósvo manio môsô Wahn manio
muc ses muttsu. sechs ses
nábi. pato nabe Topf; Pfanne poto; pato
nadári lavango nadaré Lawine lavango
namt- ajn nan(i) kiu
náne, náno kiu, kio nan(i) was kio
na-nebára glui nebáru klebrig sein, kleben (v/i) glui
néndo argilo néndo Lehm, Ton argilo
nigóta malklara nigótta; nigóru trübe; trübe werden, sich trüben malklara; malklariĝi
nikíbi níkibi Pickel
nínki populareco ninkí Beliebtheit, Popularität populareco
njódo nyôdô Harnröhre
nóhu no: [nô]
na-nópra mencii nobéru äußern; erwähnen mencii
notpótki nodobótoke Kehlkopf
na-núgva malvesti nugu Kleid od. sich ausziehen malvesti
óbi zono óbi Gürtel zono
óri horo; momento orí Zeitpunkt, Augenblick momento
raj- sekva rai- nächste(r/s) sekva
rámbo rambô Gewalttat
ríso idealo risô Ideal idealo
róngi diskuto róngi Besprechung, Diskussion diskuto
rónso debato ronsô Auseinandersetzung, Debatte debato
na-śábra shabúru lutschen
na-sábra sabóru schwänzen
na-sáksa serĉi sagasu suchen serĉi
na-samcúja kompari tsúi duo
sáno trio, triopo san (sánjû) drei (dreißig) tri (tridek)
sófi sofo sófâ Sofa sofo
-súra fari suru tun, machen fari
súvo akvo sui
śími insulo shimá Insel insulo
-śjo -salo shió Salz salo
tábi vojaĝo tabí Reise vojaĝo
táda táda nur; einfach; (Sohn) einzig
tajmácu taimatsu,
tájo brako te
támi spirito tama Geist, Seele spirito
téjo mano te
wárwa warui unwohl
-wen ué-ni
-wep
-wes

© René Philipp - Bilnjobíru Àdvodóstu, 31.07.2005
Nach oben
valides XHTML valides CSS phase5-logo tidy