Kitakujo 

Nilo-saharaj elementoj

Masaaj elementoj

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
na-olkéra kastri ol-kér (Pl.) ïl-kërr-á 'castreted ram' kastrita virŝafo

Nubaj elementoj /

Multaj vortoj venis el Araba, ĉi tie markataj.

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
árdi mondo árdi 'world' mondo
búni kafgrajno bún 'coffee bean' kafgrajno
dúlu ombro dúlu 'shadow' ombro
elíf(o) mil élifu 'thousand' mil
na-gána malami gána 'to hate' malami
gedíma malnova gedím 'old' malnova
na-gúma leviĝi gúm 'to rise' leviĝi
gúrnu gurún 'horn'
kalámo vorto kalám 'word' vorto
na-líma kolekti lím 'to collect, gather' kolekti
na-lípa pagi lípa
marído febro maríd 'fever' febro
múku cerbo muk 'brain' cerbo
nas- -ar- (pri homoj) nas- 'collective +HUMAN' -ar- (pri homoj)
na-núma dormi núm 'to sleep' dormi
sanábu barbo sánab 'beard, moustache' barbo
sémsi suno sémsi 'sun' suno
na-túnda vendi túnda 'to sell' vendi
vákti tempo wákti

Al la sekva ĉapitro

© René Philipp - Bilnjobíru Àdvodóstu, 31.07.2005
Nach oben
valides XHTML valides CSS phase5-logo tidy