Kitakujo 

Vaskaj elementoj / Kiváskari élmori

Reen al la antaŭa paĝo
Kitaka senco etimo Bedeutung senco
álso alno altza
aráno valo Aran Tal valo
árdo vito ardo, (arno) Wein vino
árgi lumo argi Licht; hell
astálu kalkano aztal   kalkano
na-áwska piki ausi-ki beißen, stechen mordi, piki
áwsni urtiko ausin Brennessel urtiko
bári lieno bare Milz lieno
bárgo porketo bargo Schweinchen porketo
beráca riĉa a-beratsa reich riĉa
na-bústa malsekigi,
malsekiĝi
busti anfeuchten malsekigi,
malsekiĝi
cílaru arĝento zilar [ssieljarr]
(zidar)
Silber arĝento
císki lignovermo sis-ka Holzwurm lignovermo
ćíkia malgranda txiki    
délo sango odol Blut
díti mamo diti   mamo
érśi intesto erxe (ertze,
hertze, herxe)
Darm intesto
gájsa malbona gaiski schlecht malbona
gálu flugilo; naĝilo he-gal Flügel; Flosse flugilo; naĝilo
gárca amara, acida;
maldolĉa
garr-atz (kharr-atx) bitter, sauer amara, acida;
maldolĉa
gastélra hispana gazteleraz auf Spanisch en hispana
lingvo
gójzu mateno goiz Morgen mateno
gúnu tago e-gun Tag tago
gúra griza, grize
maljuna
a-gure alt grize maljuna
háci ungego hatz Klaue ungego
híli luno hil(a) Mond, Monat  
hîlo morto hil Tod; sterben morto, -i
híni ondo u-hin Welle ondo
húni medolo huñ Mark (bei
Tieren)
medolo
íncu sambuko intsu-sa (lintsusa) Holunder sambuko
kájśo halo kaixo [kajscho] Hallo halo
kéśva kolerega,
furioza
kexu wütend kolerega,
furioza
kírlo sporto kirol [kierol] Sport sporto
kóndo ulno u-kondo Ellbogen ulno
na-májta ami maite    
méndiśko monteto mendixkot
négu larmo negar (nigar) Träne larmo
négu. vintro negu Winter vintro
néski knabino (0-3) neska Mädchen knabino
pílto pilko pilota Ball pilko
rági karno a-ragi, ha-ragin Fleisch karno
sélju marko seilu [shälju] Briefmarke poŝtmarko
na-séna nomi i-zen Name nomo
úca blinda utsu, utsi (itsu)    
zóri laŭso zorri Laus laŭso
zúru ligno zur Holz ligno

© René Philipp - Bilnjobíru Àdvodóstu, 31.07.2005
Nach oben
valides XHTML valides CSS phase5-logo tidy