Kitakujo 

Deveno de la vortoj / Otgámeni sónorini

a) Estigo de "artefaritaj" radikoj / Ésintjeni daháturini utéktari

El ekzistantaj radikoj / ísot bújtari daháturi

per "diferencigaj" konsonantoj
"dif." kons.      
b      
     
p hémpa "posedi"    
el: -héma "havi"    
d túldi "tablo"    
el: túli "seĝo"    
t bérti "dum" hójta "ĝusta" gváwtu "modo"
el: -ber "-iam" el: héva "bona" kvaw "kiel"
g      
     
k -métka "koni" zvónko "tono"  
el: -méda "scii" el: zvóno "sono"  
s gérso "laboro" lápsa "plata; ebena" jéksi "glaciaĵo"
el: -géra "fari" el: lápo "folio" el: jégi "glacio"
z      
     
n púrna "bruli" -ísna "konsisti"  
el: púru "fajro" el: is- "ekster; el"  
ć zvónću "tonemo"    
el: zvóno "sono"    

per la sufikso "-um" kaj ĝiaj variaĵoj
-am' -em' -om' -um' -m'(#1)
rátama dikemgao sónomo na-úk-um-a elífomek
na-zálama dikemśaś kóŋomo    
námamu hevémi      
  na-lúkimema      
  njéremi      
per sonŝanĝo
vokale
-i- > -ja- -a- > -u- -a- > -o-
- jáśka "trovi" ûsu "subjekto" óso "objekto"
el: - iśka "serĉi" el: ási "aĵo" el: ási "aĵo"

Pliaj detaloj troveblas en la ĉapitro pri ablaŭto.

konsonante
-s- > -ś b- > w- k > g p > b s > z
eso "eco" wúmi "planko" gváwtu "modo" káwbo "varo" ázi "substanco"
el: -ésa "esti" el: búmi "tero" el: kvaw "kiel" el: -káwpa "aĉeti" el: ási "aĵo"
El "nenio" / ísot níso
  elpensita Esperante kiam  
1. ámpi problemo 30an de marto 2002 22:44
2. bóci litero 18an de januaro 2002 17:08
3. bomtaśkítu delikatulo
4. bújgo institucio 11an de septembro 2002 11:35
5. ćépti teknologio 21an de januaro 2002 0:42
6. na-dópsa distribui 10an de marto 2002 19:12
7. dórća diversa 05an de februaro 2002 14:36
8. dújko palata velo 10an de aŭgusto 2004 20:48
9. dvóću ligo de la akcento al la koncerna radiko 8an de julio 2001 16:00
10. dźíŋo komo 10an de marto 2002 20:31
11. émsi embasadoro 11an de septembro 2002 13:19
12. na-éwda eviti 20an de januaro 2002 0:31
13. hapsivraśna konfuza    
14. ínlo instalaĵo 12an de septembro 2002 16:09
15. -iti -njo    
16. -jámpa aserti 5an de februaro 2002 14:46
17. jédzi trajto 16an de januaro 2002 13:33
18. na-jópsa apliki 20an de februaro 2002 21:56
19. kjámpi krampo 24an de januaro 2003 23:33
20. kuj ni ambaŭ 05an de aprilo 2002 18:44
21. kvójtu plago 16an de aprilo 2002 10:35
22. líaći apostrofo 16an de januaro 2002 13:18
23. mátju tapiŝo 15an de septembro 2001 13:20
24. ŋúpi formo 16an de januaro 2002 01:09
25. ojtáki ebeno 16an de januaro 2002 01:13
26. ólpi > ólpe grupo > kun(e kun) 16an de januaro 2002 01:29
27. órpi klaso 16an de januaro 2002 03:32
28. púmto fundamento 16an de januaro 2002 03:12
29. rioću planedo 21an de januaro 2002 00:43
30. róksu tekniko 10an de marto 2002 18:36
31. sémka simila 16an de januaro 2002 12:58
32. sóću sociolekto 3an de oktobro 2002 9:10
33. sóma ĝenerala 16an de januaro 2002 01:33
34. śiśómpu kolektivo, teamo 10an de marto 2002 19:09
35. śkuwáti suk-efervesko (Germane: Schorle) 29an de januaro 2002 15:18
36. na-tàćavára gliti 24an de julio 2001 22:32
37. na-tíca ŝuŝi 20an de julio 2001 14:57
38. na-tlápta organizi 16an de septembro 2002 19:08
39. na-túca ŝuŝi 20an de julio 2001 14:57
40. tvánći anuso 25an de marto 2000 8:10
41. újta komplika 23an de januaro 2000  
42. -ukć- -tribo 27an de novembro 2002 13:55
43. únśu distingo 16an de januaro 2002 02:48
44. úptu meblo 05an de aprilo 2002 14:08
45. na-vláća klaki 5a de februaro 2002 16:38
46. vóktanu aŭtoro 20an de januaro 2002 23:54
47. vráta bonega 19an de augusto 2001 22:14
48. wápa ekzakta 10an de januaro 2002 16:55
49. na-wépta uzi 16an de januaro 2002 03:20
50. wóćku participo 19an de januaro 2002 18:08
51. wújpi escepto 14an de januaro 2002 15:52
52. na-zópta aperi 16an de januaro 2002 13:01

RIM: Povas esti, ke kelkaj el ili similas al vortoj en iuj aliaj lingvoj. Tio estas bela hazardo.

Al la sekva ĉapitro
04.05.2019