Kitakujo 

2. Afiksoidoj / gubándòjturi

RIM: Al tiu grupo apartenas diversaj vortetoj kiuj afikse funkcias.

a) Ordigitaj laŭ Kitaka / bilpáŋari loŋ Kitáka

1. antar(-) inter(-) prp.pop. Ind.: antara àntartáwta internacia
2. der(-) tra(-) prp. Pld.: dörch, dör na-der-áwska trapiki
3. dvas(-) diagonala adv. Pld.: dwas dvaslólko diagonala breto
4. fi(-)(#1) fi(-) interj. = firúno fihomo
5. pas(-) post(-) prp. Alb.: pas, Per.: paß pas-déli posttagmezo
6. pire(-) antaŭ(-) prp.pop. Mn.Pr.: pirsdau, Het.: piran pìre-śketelíkwi antaŭtegmento
7. pojs(-) for(-) adv. Fin.: pois napojsgéja foriri
8. taj(-) tro(-) part. Ĉin.: tài na-taj-wépta trouzi
9. zem(-) sub(-) prp. Ltv.: zem zembúma subtera

b) Ordigitaj laŭ Esperanto / bilpáŋari loŋ Esperanto

1. antau(-) pire(-) prp. Mn.Pr.: pirsdau, Het.: piran antaŭtegmento pìre-sketelíkwi
2. ĉef- pao- sub. Fin.: pää, Est.: pea "kapo" ĉefstrato paogátu
3. diagonala dvas(-) adj. Pld.: dwas diagonala breto dvaslólko
4. el(-) sa- prp. Sans.: samsthâ- elmanĝi nasamáka
5. fi(-) fi(-)(#1) interj. Esp-o: fi fihomo firúno
6. for(-) pojs(-) adv. Fin.: pois ' weg, fort, ab' foriri napojsgéja
7. inter(-) antar(-) prp. Ind.: antara internacia àntartáwta
8. inter(-)(#2) njaw prp. Vj.: nhau interparoli natóka njawga
9. post(-) pas(-) prp. Alb.: pas, Per.: paß posttagmezo pas-déli
10. sub(-)(#3) rázaw prp. Per.: râz subaŭdi nakûla rázaw
11. sub(-)(#4) zem(-) prp. Ltv.: zem subtera zembúma
12. tra(-) der(-) prp. Pld.: dörch, dör trapiki na-der-áwska
13. tro(-) taj(-) part. Ĉin.: tài trouzi na-taj-wépta
14. vir(-) -u sub.   virŝafo óvicu
La Kitaka formo estas afikso, la Esperanta estas afiksoido!
Ĉi-kaze la Esperanta vorto estas afiksoido, kaj la Kitaka estas pronomo!
La Kitaka vorto restas memstara kiel adverbo devenanta de substantivo!
Esperanto uzas substantiv-devenan afiksoidon, sed la Kitaka havas finajon por tio!
La Kitaka formo estas afiksoido, la Esperanta restas memstara.

Al la sekva ĉapitro
08.09.2017