Kitakujo 

Afiksoj, ordigitaj laŭ la Kitaka / gubánduri, bilpáŋari loŋ tla Kitáka

Prefiksoj / pìrebánduri

1. an- + mal- Kor.: an- & Gr.: α/αν- [a/an-], Arm.: ան- [an-] anélta(#1) malviva
2. ap- ĉirkaŭ- Ltv.: ap- ápmenjo cirkonstanco
apstójku
apśúro insulo
3. ásli- + pra- Ind.: asli àslikéli pralingvo
4. be- pri- Ger.: be- nabedánja pribati (ekz. hufojn)
5. bek- + re- (loke!) TokP.: bek nabekména reiri
6. bo- + -uj-, -i- Cv.: bo- Bovéno Rusujo, Rusio
7. cu- + -ope Ger.: zu [cu] cukék kvarope
8. ći- rivero de … Ind.: ci [ĉi] 'Fluß' ("rivero") ćiájasu rivero de erco(j)
9. daw- + -ad- Ger.: dauern nadawsvápa dormadi
10. dew-(#2) + ... ajn Mn.Pr.: dêiwas, deiwas, deiws, deywis + Ĉeĥ.: dew-náne kiu ajn
11. dus- + mis- Sans.: dus-, Gr.: δυσ- [dus] nadusgéja misiri
12. dźja- -famili- (lingve) Ĉin.: [jiā] (en 家庭 [jiātíng], 家屬 [jiāshŭ]) dźjatúrka tjurka (kiel familio)
13. dźjo- -familieg- (lin.) dźjourála urala (kiel familiego)
14. eks- + eks- = eksválderjolo eksregistaro
15. geo- antaŭa Kant.: geo6 geogódipi en/dum la antaŭa jaro
16. gi- + ge- Son.: gi- giáhhori gefratoj
17. han- kontraŭ-, anti- Jap.: han- hankitáka antikitaka
18. kaj-(#3) + -an- Fiĝ.: kai Kajvíti Fiĝianino
19. kàle- bon(e)- Gr.: kalá kàle-gámaj bonvenu
20. ki-(#4) -lingva Sva.: ki- kidújća, kizermana germanlingva
21. ko-(#5) + ek- Fr.: commencer nakomáka ekmanĝi
22. kse-, ks- + mal- Gr.: ξε- 'un-, de-' ("mal-") na-ksekréla malvesti
23. ma-(#6) + -uj-, -i- Fin.: maa masákso, madójćo Germanujo, -io
24. me- + -ig- TokP.: mek-, Pat.: mek; Klk.: ma-(#7) namegáma venigi
25. mo- + -an- Cv.: mo- Movéni, Movénu Rusino, ruso
Mocváni, Mocvánu Bocvananino, bocvanano
26. moj- ĉiu- Vj.: mọi mojdín(aw) ĉiutage
27. namt- kiu scias Jap.: nani + Mong.: мэд- [med] námt-kvo kiu scias kio
28. nas- -ar- (homoj) Nub.: nas- nastúrko turkaro
29. nemt- + … ajn(#8) Hung.: nem + Mong.: мэд- [med] némt-kve mi ne scias kiu, kiu ajn
30. nevim- + … ajn(#8) Ĉeĥ.: ne vím nevimkve kiu ajn
31. njo- + re- Angl.: new [nju:] > Jap.: nyu [nju] nanjonúrintja renovigi
32. ŋac(re)- + for- Ind.: ngacir "forkuri, fuĝi" naŋacésa foresti
33. ŋin- kilo- Vj.: nghìn ŋincígo kilometro
34. pao- + ĉef-(#9) Est.: pea (Fin.: pää) + ablaŭto paostacju ĉefstacio
35. pu- lignaĵo Fin./Est.: puu pupláto breto
36. pû-(#10) muziko; sono; ... Gua.: pu pûsili kordo
37. raj- sekva Jap.: rai rajgódipi en sekva jaro
38. roz- + dis- Pl.: roz- rozpádo disfalo
39. sa- malek-, el(-)(#11) Sans.: samstha nasamáka finmanĝi
40. sum-(#12) <iu, io> Gt.: sums súmtem iam
41. svi- + bo- Ger.: Schwieger- svibápu bopatro
42. śi- + ĉi(-) Lit.: šis śiteme ĉi tiu, tiu ĉi
43. śvĩ-(#13) + ajn(#7) Enc.: še "ne" + Ĉeĥ.: śvĩkve kiu ajn
44. to-(#14) + -isto Vj.: thợ to-májo tajloro
45. ubaj- stif-, duon- Drg.: ubaj ubaj-bápu stif-patro, duon-patro
46. un- a-, an-; in-(#15) Ger.: un- unátvisto ateisto
unkírvo atomo
47. ve- + -iĝ- Ger.: werden navedáda grandiĝi
48. vejte- tele- Ger.: Weite [vajtë] vejtelúkimelo televidilo
49. zu- -grup- (lingve) Ĉin.: () [] zusláva slava (kiel grupo)

Sufiksoj / pasbánduri

1. -ać- + -aĉ- = házaću domaĉo
2. -ajk-(#1) + -ej- Fin.: paikkka "ejo" & Lit.: aikštė mákajko manĝejo
3. -ajp- + -em- Fin.: taipumus "inklino (f)" svápajpo dormemo
4. -ajś- -infano, -fil(in)o Sr.: yaazu [jâŝi]® Paol-ajśu Paŭlo-filo
5. -akti regiono Gl.: -act(is) [-k-] Rújgakti regiono Rugeno
6. -ali riverego Trk.: ala Bêrali bruna riverego
7. -ama(#2) panjo ... Tam.: ammaa Íti-ama panjo Itino
8. -aosl-(#3) -istar- mikso el -ast- "-ist-" kaj -ol- "-ar-" sójtúdaoslo muzikistaro
9. -ap-(#4) + -on- TokP.: hap kúmapo triono
10. -apja(#2) paĉjo ... Tulu.: appa, appè, Tam.: appaa Mónu-apja paĉjo Monuo
11. -as- + -aĵ- Est.: asi mákaso manĝaĵo
12. -ast-(#5) + -ist- Ĉuv.: asta "metiisto, majstro" gérsasto laboristo
13. -aswu -arbo Aĉum.: asw?ú 'tree' bátil-àswu prunarbo
14. -atv- + -ebl- Hung.: -ható (-hető) mátatva videbla
15. -awl- (Var.: -alv-)(#6) + -ind- Hung.: -való + parta inversigo lúbawla aminda
16. -awpt-(#7) + -estr- Ger.: Haupt úrawptu urbestro
17. -behh- preta (por) Tlng.: -beH 'fertig' na-láb-behha esti preta por trans-
sendi datojn
18. -daś- sam-X-ano Turk.: -daş bímidaśo samideano
19. -eć-(#8) + -id- A.Sor.: -eć- slónjećo elefantido
20. -edlo(#9) + -ingo Ĉeĥ.: -edlo ábr-edlo plumingo
21. -edva + -enda Esp-o: deva + parta inversigo líbedva pagenda
22. -egv- + -eg- Ĉer.: egú´ házegvo domego
23. -ek-(#10) + -et- Pl.: -ek, Rus.: -ек [-ek] házeko dometo
24. -el- + -il- Ger.: -el (en: Schlüssel) katimelo tranĉilo
25. -elm- + -er- Hung.: elem sváselmo pluvero
26. -ems- (Var.: -ims-,
-ujms-)
-simila Turk.: -(i)msi gjúpemsa stulteca
27. -eni -(ad)o Rus.: -ение [enie] pádeni falo
28. -ens- + -uj- Hisp./Esp-o: en, Gr.: εν [en] + Est.: asi cúkrenso sukerujo
29. -enśe -a (num.) Kaz.: -inŝi ójnenśe unua
30. -erj- (Dial.: -eŕ [erĵ]) + -ist- Ger.: -er, Rus.: -арь [arj] púmerjo arbisto
31. -eś- + -ec- Lat.: esse, It.: essere + diferencigo máheśo grandeco
32. -etj- + -iĝ- Rus.: -еть [etj] nagjúpetja stultiĝi
33. -ew- (pasivo) Knjr.: -w-, Sva.: -w-(#11) nalúbewa esti amata
34. -ez-(#12) + -an- Ger.: -ese, It.: -ese Ćínezu ĉino
35. -falvi -vilaĝo Hung.: falu, falva- Jópufàlvi Jopufalvo
36. -hhaŋ- volonti Tlng.: -qang tegérshhaŋa volontas labori
37. -iep- + -estr- Ĉin.(Gab.): [hiep] (Ĉin.: []) úriepu urbestro
38. -ies- + -an- Fin.: mies Véniesi, Véniesu Rusino, ruso
Cvániesi, Cvániesu Bocvananino, bocvano
39. -ij-(#13) + -uj-, -i- Esp-o: -i-, Pl.: -ija, Lit.: -ìja Zermanijo Germanujo, Germanio
40. -ikt- (pasivo) Mong.: -гд- [-gd-](#14) nalúbikta esti amata
41. -ilć- -planto Snĉ.: -íłč tílkwilćo fragujo, fragoplanto
42. -im-(#15) + -et- Gua.: -mi + inversigo gelásimo glaseto
43. -intj- + -ig- Lit.: -inti napítintja trinkigi
44. -iosl- -anar- mikso el -ies- "-an-" kaj -ol- "-ar-" házioslo domanaro
45. -ism-(#16) + -ism- = śovínismo ŝovinismo
46. -ist- + -ist- = śovínisto ŝovinisto
47. -isva + -eta (kolore) Lit.: -svas gélisva flaveta
48. -iś- unu la alian Turk.: -iş- nalúbiśa ami unu la alian
49. -iti + -njo Ltv.: -ītis, -īte Emiti Emnjo
50. (-)koart- -foj- Sor.: króć & Lit.: kartas kúmkoártaw trifoje
51. -kwe iama, eksa Gua.: -kue(-ngue) dóstu-kwe eks-amiko
52. -libe + ajn Rus.: -либо [libo] & Lat.: -libet kve-líbe kiu ajn
53. -menjo abstraktigo Hung.: -mény êlmenjo sperto
54. -mi(#17) + -et- Gua.: -mi bápumi paĉjo
55. -mul -foje Kiĉ.: -mul ójnmul unufoje
56. -niś- devi Tlng.: -niS temórniśa devas morti
57. -oćku + -ĉjo Hung.: -cska, -cske Rúdoćku Rudĉjo
58. -odn- + -ind- Sor.: hódny káwpodna aĉetinda
59. -ojta + -eca Sor.: -ojty jégojta glacieca
60. -ok-(#8) + -id- Rus.: -ёк [-ok] ovicoko ŝafido
61. -olo + -aro Angl.: all [ol] bámbolo infanaro
62. -on- -ono(#18) Gr.: -ον [-on] umémono elektrono
63. -oś-(#19) + bo- Hung.: -os [-oŝ] bápośu bopatro
64. -pan- ĉiu Gr.: παν [pan] vopáne ni ĉiuj
65. -piś- + -obl- Alb.: -fish tírpiśa triobla
66. -raŋ estonta Gua.: -rã śáti-raŋ fianĉino (estonta edzino)
67. -rup- preti (por) Tlng.: -rup temákrupa pretas por manĝi
68. -śjo (Var.: -śjopo.) -salo Jap.: shió 'Salz' píkaśjo kuirsalo
69. -tepli -monteto Naŭ.: tepe-tl Hánitèpli Haniteplo
70. -tik- nur ... Lit.: tìk "nur" votíke ni sen vi
70. -tlen- sen ... Hung.: -tlen (-tlan) súvotlena senakva
72. -ud- + -on- Kr.: udio kúmudo triono
73. -ug- por plantonomoj Lat.: -ūcus + k > g(#20) pro -uk- piénugo laktuko
74. -ujn- sin Turk.: -ün- namójtujna lavi sin
75. -ujz- -naskito Turk.: -üz (-iz) ékujzori ĝemeloj
76. -uk- + -ul- (vivaĵoj) Lit.: -ùkas/-ùkė (-iùkas/-iùkė), Fin.: elukka sísukori mamuloj
77. -ul- + -ul- = dádulu grandulo
78. -ulori(#21) + ge- v-u supre + Nub.: lím, Ar.: limm na-úlori-léga geliti
79. -uls- + -uj- Mong.: улс [uls] Vénulso Rusujo, Rusio
80. -um-(#22) + -um- = kúnkumu kolumo
81. -unj-(#8) + -id- Keĉ.: uña mícunjo katido
82. -us-(#23) likvaĵo Mong.: ус [us] "akvo" médzuso medo
wígluso oleo
83. -uśu + -ĉjo Pl.: -uś, Rum.: -uș Rúduśu Rudĉjo
84. -ut-(#24) diversaj abstraktaĵoj Fin.: -ut-(#24a) kaj -uut-(#24b) házuti(#23c) ekonomio
máputi(#24d) pejzaĝo
méduti(#24e) scienco
85. -vip- ne povi, timi Tlng.: -vIp 'nicht können, fürchten' teléntvipa timas flugi
86. -vis- certe, sen-dube Pld.: wiß sjegámvisa certe venos
87. -vo- (postpozicie) Rus.: во [vo] "en" envosaj, -ku, -ket en, en -n, de en (=el)
88. -we- A.Sor.: we bélwesaj, -ku, -ket en, en -n, de en (=el)
89. -wen- laŭdire, onidire Mnm.: -wen sjegámwena-paj laŭdire li venos

Al la sekva ĉapitro
08.03.2024