Kitakujo 

Afiksoj, ordigitaj laŭ Esperanto / gubánduri, bilpáŋari loŋ Esperanto

Ĉiuj oficialaj afiksoj de Esperanto estas markataj per +.

Prefiksoj / pìrebánduri

1.   anti- han- Jap.: han- handóko antiveneno
2.   arki-       arkiepiskopo
3. + bo- svi- Ger.: Schwieger- svibápu bopatro
4. -oś- Hung.: -os [-oŝ] bápu
5. + dis- roz- Pl.: roz- rozpádo disfalo
6. + ek- ko-(#1) Fr.: commancer "komenci" nakogérsa eklabori
7. + eks- eks- = eksválderjolo eksregistaro
8. + for- ŋac(re)- Ind.: ngacir "forkuri, fuĝi" naŋacésa foresti
9. + ge- -ori      
10. gi- Son.: gi- gimícori gekatoj
11. + mal- an- Kor.: an- & Gr.: α/αν [a/an] andáda malgranda
12. kse-, ks- Gr.: ξε- 'un-, de-' ("mal-") na-ksekréla malvesti
13. + mis- dus- Sans.: dus-, Gr.: δυσ- [dus-] (Mn.Irl.: do-, du-) nadusgéra misfari
14. + pra- ásli- Ind.: asli àslikéli pralingvo
15. + re- njo- Angl.: new [nju:] "nova" > Jap.: nyu [nju] nanjonúrintja renovigi
16. + retro- bek- Angl.: bak [bäk] nabekâka reveturi, retroveturi
17.   stif- ùbaj- Drg.: ubaj ùbajbápu stifpatro

Sufiksoj / pasbánduri

1.   -abl-(#1)        
2. + -aĉo -aćo = rúno homo
3. + -ado daw- Ger.: dauern "daŭri" dawdánjo batado
4. + -ado -eni Rus.: -ение [enie] (en: падение [padénie]) pádeni falo
5. + -aĵo -aso Est.: asi "aĵo" mákaso manĝo
6. + -ano -ez(o/i/u) Ger.: -ese (en: Chinese) Kitákezo Kitakano
7. -ies(o/i/u) Fin.: mies Kitákieso
8. kaj- Fiĝ.: kai Kajvíti Fiĝanino
9. mo- Cv.: mo- Movéni, movénu Rusino, ruso
10. + -anto ru- Keĉ.: ruway "fari" rudánjo faranto
11. + -aro nas-(#2) Nub.: nas- nasdújko turkaro
nastúrko
12. -olo Angl.: all [ol] "tuto; tuta;
tute; ĉiuj", TokP.: ol "homoj; ili"
dántolo dentaro
13. + -ata bi- Angl.: be [bi:] (en: be called) &
Vj.: bị 'erleiden', <Passiv>
bimáka manĝata
14. + -ĉjo -oćku Hung.: -cska, -cske Rúdoćku Rudĉjo
15. -uśu Pl.: -uś, Rum.: -uș Rúduśu
16. + -ebla -atva Hung.: -ható (-hetö) mákatva manĝebla
17. + -eco -eśo dádo grandeco
18. + -ego -egvo Ĉer.: -egua, -eguo házegvo domego
19. + -ejo(#3) -ajko Est.: paik, Fin.: paikka "loko"
& Lit.: aikštė
svápajko dormejo
20. + -ema -ajpa Fin.: taipumus gérsajpa laborema
21. + -enda -edva Esp-o: dev-a lípedva pagenda
22. + -ero -elmo Ger.: Element & Hung.: elem súvelmo akvero
23.   -eska(#4)       italeska
24. + -estro -awpt- Ger.: Haupt úrawptu urbestro
25. -iep- Ĉin.(Gab.): [hiep] (Ĉin.: []) úriepu
26. + -eto -eko(#5) Rus.: -ёк [-jok] házeko dometo
27. -imo(#6) Gua.: -mi házimo dometo
28. -mi(#7) bápumi paĉjo
29.   -i- bo- Cv.: bo- Bovéno Rusujo
30. -ij- = Zermánijo Germanujo
31. -uls- Mong.: улс [uls] Vénulso Rusujo
32. + -ido -eć- A.Sor.: -eć- slónjo elefantido
33. -ok- Rus.: -ёк [ok] "-eto" mícoko katido
34. -unj- Keĉ.: uña mícunjo
35.   -if-(#8)        
36. + -igi me- TokP.: mek-,
Pat.: mek; Klk.: ma-(#9)
namesína bluigi
37. -intja Lit.: -inti (en: gyvinti) napítintja trinkigi
38. + -iĝi ve- Ger.: werden [verden] "fariĝi;
-os"
navezólta verdi
39. -etja Rus.: -еть [etj] (en: glupétj,
dlinnétj, ...)
nazóltetja verdi
40. + -ilo -elo Ger.: -el (en: Schlüssel) kátimelo tranĉilo
41. + -ino -i Sans.: -î, -i (rajnî) míci katino
42. + -inda -awla (Var.: -alv-) Hung.: -való lúbawla aminda
43. -odna Sor.: hódny(#10) lúbodna
44. + -ingo -edlo(#11) Ĉeĥ.: -edlo ábredlo plumingo
45. + -inta rul- Keĉ.: ruway "fari" ruldánja batinta
46. + -ismo(#12) -ismo = nígismo socialismo
47. + -isto(#13) -asto(#14) Ĉuv.: asto "metiisto" málasto muelisto
48. -erjo Ger.: -er, Angl.: -er, Rus.: -арь [arj] léserjo arbaristo
49. to-(#14) Vj.: thợ 'Handwerker' tomájo tajloro
50. + -isto -isto = śovínisto ŝovinisto
51. + -ita bil- Angl.: be [bi:] (en: be called)
& Vj.: bị 'erleiden', <Passiv>
bildánja batita
52.   -iva(#15)        
53.   -izi(#16)       butonizi
54. + -njo -iti Ltv.: -ītis, -īte Émiti Emnjo
55. + -obla -piś- Alb.: -fish tírpiśa triobla
56. + -ono -ap- TokP.: hap kúmapo triono
57. -ud- Kr.: udio kúmudo
58. + -onta rus- Keĉ.: ruway "fari" rusmáka manĝonta
59. + -ope cu- Ger.: zu cukék kvarope
60. + -ota bis- Angl.: be [bi:] (en: be called)
& Vj.: bị 'erleiden', <Passiv>
biskátima tranĉota
61.   -oza(#17)       sabloza
62. + -ujo -enso(#18) Hisp./Gr.: en + Est.: asi "ajo" cúkrenso sukerujo
63. bo-(#19) Cv.: bo- Bovéno Rusujo, Rusio
64. -ijo(#18) Esp-o: -i-, Pl.: -ija, Lit.: -ìja Zermánijo Germanujo
65. ma-(#19) Fin.: maa masákso, madójćo
66. -uls-(#19) Mong.: улс [uls] Vénulso Rusujo, Rusio
67. -ilć-, -aswu(#20) Snĉ.: -iłč-; Aĉum.: asw?ú áplilćo, áplaswu pomarbo
68. + -ulo -ulo = tlústulo dikulo
69.   -ul-(#21) -uk-(#22) Lit.: -ùkas/-ùkė (-iùkas/-iùkė), Fin.: elukka sísukori mamuloj
70. + -um- -am-, -em-,
-om-, -um- (#)
= dikemśaś ¦ hévema miliono(#23) ¦ feliĉa(#24)
RIM: pliaj sub
la titolo "Um-vortoj"

RIM (#) Kun aldona variaĵo de la vokalo depende de la antaŭa. La rozaj sufiksoj fakte estas markiloj por participoj.

Al la sekva ĉapitro
29.01.2024