< Ĉu Kitaka lingvo estas Satem- aŭ kentum-lingvo?

Kitakujo 

Satem kaj kentum

Ĉar la Kitaka transprenis multajn vortojn ankaŭ el hindeŭropaj lingvoj, foje estiĝis paroj el satem- kaj kentum-formoj.

Nur kentum

na-âka veturi *aǵ-
áŋka(#1) malvasta *h₂énǵʰus
bárgu monto el aĵoj *bʰerǵʰ-
párka alta
gínu mentono *ǵénus
gónto genuo *ǵónu
íko ĉevalo *Heḱwos
heora agrabla *ḱeywo-, el *ḱey-
na-kánka pendi *ḱenk?
kímu vintro *ǵhiem-?
kláwni gluteo *ḱlown-
na-mílga melki *melǵ-
-ujv- -gamio *ḱéy-wo-s
na-wéksa deziri *weḱ-

Nur satem

aśt ok *oḱto
bérzi betulo bʰerHǵós
búznu virkapro *buǵ-
désto tenilo, prenilo *ǵhes-t/-r
na-líha leki *liǵh-
lósu alko *olḱ-
na-míza pisi *miǵ-, *h₃méyǵʰeti
náśti ŝarĝo *neḱ-
na-néśa porti
sájmi familio *ḱeim-
sárdo araneo *ḱer- 'to plait' ("plekti")
sérmo ermeno *ḱer-
seúra(#1) griza *sḱoHy-rós, el *(s)ḱeh₃y- aŭ *(s)ḱeh₁y-
síva griza, griznigreta *ḱiw-
sójlo kavo *ḱoil-?
śáku, -i branĉo *ḱok-
śúno hundo *ḱwṓ, ḱunés
na-zvóna(#2) soni; sonori *ǵʰwon-
źástu brako *ǵhes-t/-r

Paraj vortoj

Satemformo Senco Kentumformo Senco Praformo
Árzu Arzo (nomo de rivero) árgi lumo *arǵ-
asári larmo dákru larmo *(d)aḱru-
déśa, désna dekstra dáksi sudo *deḱs-
na-dźána generi kújni(#1) generacio *ǵen-
fákso kolharoj, kolhararo póśmo lano *peḱ-
górci(#2) laboro órki(#2a) energio *werǵom
vóko(#2b) laboro
wókima(#2c) labori
-ips- -grafio na-fájha(#3) pentri *peiḱ-
na-piéśa desegni
is' ekster; el kse-, ks- mal- *h₁eǵʰs > *h₁eḱs
mázi ungvento me-(#4) -ig- *moǵ-
râśta(#5) ĝusta ríksu(#6) gvidanto *h₃reǵ
(*reǵ-)
rézu princo
sínte cent dík dek *ḱmtóm, *deḱm
sivéti koloro kvéjti tritiko *ḱweytos
na-sráta feki sákro koto; fekaĵo *seḱ-r/-n
su(#7) kun -hip, -hin, -his(#7) malantaŭ *ḱóm
śi- ĉi- hi'e(#8) jen *ḱi-
śóśo leporo hásva(#9) grizbruna *ḱos-?
váznu pezo veŋ(#10) pro *weǵh-
zélu ruĝa vino gjála blanka; pala *ǵhel-
zólta(#11) verda géla flava
zémi tero gúmo homo *dheǵhem-

Aliaj paroj / kítari cúiri

Miksa deveno

Kelkfoje okazas, ke unu parero devenas el lingvo kun palatigo kaj la alia el lingvo sen tio.

váći parolado    
záni virino (kúnja)(#1) ina
(kváni)(#2) virino

Al la sekva ĉapitro
17.01.2024