Kitakujo 

Sociolektaj numeraloj / Sóćari tàlu-sónori

1. Sociolektaj formoj de numeraloj / Sóćari ŋúpiri tàlu-sónorini

kíntua unua Gl.: cintu-, cintus 'first' (Par. Mn.Irl.: cét, cétna, Skotg.: chiad, Korn.: kensa [kensə];
Lat.: recens 'fresh, young', Gr.: καινος [kainos] 'new', Sans.: kaninas 'young')
śúsa Ur.: š(v)-usë (Par. Lez./Udi.: sa, Drg.: ca; Lk.: ca-; Avr.: co, Aĥ.: če-be,
And.: se-b; Cz.: sis, Hnĥ.: he-s; Bcb.: cḥa, Ing.: ca, Ĉeĉ.: cḥa-' 'one')
-ksan(#1) de dek Fin.: -ksan, -ksän (en: kahdeksan '8', yhdeksän '9')
snewksan ok Eg.: snéwe + v-u supre
palksan naŭ Mingr.: palo, paluo, HNk.: pał, HBz.: pałëw, Mrg./Vmd.: pału + v-u supre
puolsínte(#2) kvindek Fin.: puoli + Ltv.: simt
puolsnaw(#3) unu kaj duono Fin.: puoli + Eg.: snéwe + ablaŭto
-mujn(#4) -dek Kom.: мын [-myn] (en: комын [komyn] '30', нелямын [n'el'amyn] '40', ветымын [vetymyn] '50', квайтымын [kvatymyn] '60')
kum-mujn tridek Ĉerm.: kum + Kom.: мын [-myn]
nal-mujn kvardek Ĉerm.: nal, nalat + Kom.: мын [myn]
vit-mujn kvindek Kom.: вит [vit], Udm.: вить [vit'] + Kom.: мын [myn]
-gajn -dudek Kim.: ugain, deugain, trigain, pedwar ugain, chweugain '20, 40, 60, 80, 120'(#5)
snew-gajn kvardek v-u supre
-jur -cent Nen.: юрʼʼ [yur] 'hundred'
snew-jur ducent v-u supre
-deb mil Ted.: debū (Orm.: dhibba 'hundert')
tirdeb tri mil v-u supre

Sur ludaj kuboj / Úpsaj púklari kvútiri

Dum la kuba ludado oni uzas apartajn numeralojn.

Numeralo Senco Etimo Devena formo Senco
huk unu Keĉ.: huk    
õm(#1) du Naŭ.: ome õmki(#2) kvar
jãm(#3) tri Lak.: yámni jãmki(#4) ses
kãn(#5) kvar Juk.: kan kãnki(#6) ok
po(#7) kvin Gua.: po poki(#8) dek
wãk(#9) ses Juk.: wak wãkõm(#10) dek du

2. Apliko de la numeraloj / Jópseni tàlu-sónorini

a) Sociolektaj dekoj / sóćari śípuri

Ili sufiksas je -mujn. (Dialekte ekzistas la variaĵo -myn kun plia vokalo.)

  Kitake Komia(#1) Udmurta(#2) Hungara Mansia
30 kum-mujn комын [komyn] куамын [kwamyn], kuamyn (harminc) (wat)
40 nal-mujn нелямын [n'el'amyn] (ньыльдон [nyldon]) negyven nälmen, naliman
50 vit-mujn ветымын [vetymyn] (витьтон [vit´ton]) ötven atpan
60 mot(#3)-mujn квайтымын [kva(j)tymyn] (куатьтон [kuat´ton]) hatvan xotpan
70   (сизимдас [sizimdas]) (сизьымдон [sizimdon]) hetven (satlow)
80   (кӧкъямысдас [kökjamysdas]) (тямыстон [t´amyston]) nyolcvan (ńolsat)
90   (ӧкмысдас [ökmysdas]) (укмыстон [ukmyston]) kilencven (ontəlsat)

La ekzemploj el Komia, Udmurta, Mansia kaj 2 el la Hungaraj venas el 'uaetym8x.html'. La hungaraj el 'Kaud. 31', paĝo 52. Kelkaj formoj el "Suomen ja sen sukukielten lukusanoista", paĝo 4-5. Verdaj el ambaŭ interretaj fontoj. Turkisaj el la libreto kaj la finn-lingva teksto.

Nur malmultaj dialektoj provas reguligi la skemon laŭ rangeco.

Eblas la jenaj rangoj:

  Kitake   Dzitaka(#1)
rangoj 2a 3a(#2) -
30 tir-mujn   tër-myn
40 dor-mujn nal-mujn nal-myn, nar-myn
50 vit-mujn   vët-myn
60 muc-mujn mot-mujn muc-myn
70 poŋ-mujn   poŋ-myn
80 wal-mujn   wal-myn, war-myn
90 kwajs-mujn   pajs-myn

Ankaŭ eblus kombino kun -ksan ĉe 80 kaj 90, se nur gravas la rangeco.

  Kitake
80 snew-ksan-mujn
90 pal-ksan-mujn

b) Sociolektaj dudekoj / sóćari kúlmenori

  Kitake Dźiga(#1) rimarkoj
40 snew-gajn snőgajn, nőgajn  
60 tir-gajn tirgajn Ĝi estas la bazo por la rango pro la kimra: trigain.
80 dor-gajn dorgajn  
100 vit-gajn vitgajn, vitkajn, vikkajn  
120 muc-gajn mucgajn, muskajn  
140 poŋ-gajn poŋgajn, pōgajn  
160 wal-gajn walgajn, (waŋajn)  
180 kwajs-gajn kwääsgajn, kwääskajn  
200 biw-gajn bygajn  

Ankaŭ eblas kombino kun -ksan-, nome jene:

  Kitake Kutime
160 snew-ksan-gajn sínte śaśdik
180 pal-ksan-gajn sínte batdik

Ankaŭ eblas kombino kun -snaw, nome jene:

  Kitake Kutime
220 ojnsnaw-gajn eksínte ekdik
230 ojnsnaw-gajn va biw eksínte kumdik
240 eksnaw-gajn eksínte kekdik
250 eksnaw-gajn va biw eksínte píŋdik
260 kumsnaw-gajn eksínte śaśdik
270 kumsnaw-gajn va biw eksínte pitdik
280 keksnaw-gajn eksínte batdik
290 keksnaw-gajn va biw eksínte gaodik
300 piŋsnaw-gajn kumsínte
310 piŋsnaw-gajn va biw kumsínte dik
320 śaśsnaw-gajn kumsinte ekdik
330 śaśsnaw-gajn va biw kumsinte kumdik
340 pitsnaw-gajn kumsinte kekdik
350 pitsnaw-gajn va biw kumsinte piŋdik
360 batsnaw-gajn kumsinte śaśdik
370 batsnaw-gajn va biw kumsinte pitdik
380 gaosnaw-gajn kumsinte batdik
390 gaosnaw-gajn va biw kumsinte gaodik

c) Sociolektaj centoj / sóćari síntiri

Ĝi devas esti kunmetata kun duarangaj numeraloj!

  Kitake  
200 snew-jur  
300 tir-jur  
400 dor-jur  
500 vit-jur  
600 muc-jur  
700 poŋ-jur  
800 wal-jur  
900 kwajs-jur  

d) Sociolektaj miloj / sóćari elífori

Ĝi devas esti kunmetata kun duarangaj numeraloj!

  Kitake  
2000 snew-deb  
3000 tir-deb  
4000 dor-deb  
5000 vit-deb  

Al la sekva ĉapitro
13.10.2020