Kitakujo 

Apliko de la sufikoj / Jópseni pasbándurini

La ĝenerala sekvo ĉe deklinacieblaj vortoj estas la jena:

Se aplikatas posesivaj sufiksoj esprimantaj personon, la sekvo estu jene:

RIM: Sociolektajn formojn mi evitas ĉi tie!

ekz. / líziri finaĵo(j) / ántaso(ri) tradukoj / tôlkiri
házuni dvári -ni pordo de domo
mámide -de de patrino, de panjo
lit málkoso, lit súsiwak -so, -wak iom(ete) da lakto
dájaj émon bápuge -ge donu tion al patro
géjaj túaku kwétuku -ku iru al via hejmo
Íti temáka káwkun. -n Itino manĝas kukon.
Paolu lagáma úruket. -ket Paŭlo venis de/el la urbo.
Mútap(#1) nóni lazíva sélosaj. -saj Mia avino vivis en vilaĝo.
Mútap(#1) nóni lazíva sélopi. -pi
Paolu laâka Ítiga úruku. -ga; -ku Paŭlo veturis kun Itino al urbo.
Mu tekenála tik rúnorin (ek) mátikìga. -ri; -n; -ki; ga Mi konas nur homojn kun du okuloj.
Ŋuj temáta mátiripe. -ri; -pe Oni vidas per okuloj.
Wáti ladánjewa Útput. -t Vatino estis batita de Utpuo.
Túldil úpvosaj testéja pfáti. -l; -saj Sur tablo staras pelvo ligna.
Mu teésa mastlústa túksi. -ksi Mi estas pli dika ol vi.
Témo teésa dáraso tívad. -vad Tio estas donaco por vi.
Útpu teismátama kúćudźot. -dźot Utpuo aspektas kiel porko.
Ójti sjegérsa bárnosaodubep. -bep Ojtino laboros en infanĝardeno.
Ombópi lalénta sójliben. -ben Vesperto flugis en kavaĵon.
Réko teśúra sójlibes. -bes Rivero fluas elDe en kavaĵo.
Túldipep sjelájga búku. -pep Sur tablo kuŝos libro.
Hánsu úftaw tetóka istúsupep. -pep Jano ofte parolas pri stultaĵo.
Túldipen Paolu lakánkintja lámpin. -pen; -n Super tablon Paŭlo pendigis lampon.
Légopes lapáda zóri. -pes De sur lito falis laŭso.
Mátlo tekánka stínitap. -tap Bildo pendas ĉe muro.
Línturi sjelénta Afríkitan. -ri; -tan Birdoj flugos al Afriko.
Wáki lagáma Dvíkitas. -tas Vakino venis deNe: el! Dviko.

Al la sekva ĉapitro
08.03.2017