Kitakujo 

Gravaj verboj / pújskari gèra-sónori

Ĉar nececas apartaj ekzemploj kaj klarigoj, la kopulaj verboj troveblas en propra paĝo.

Kitake Senco Etimo
na-agápa #1 ami Gr.: agapō
na-hao #1 Ĉin.: hao
na-lúba Rus.: любить [ljubitj], A.Sor.: lubować
na-májta Vask.: maite
na-béga fuĝi Lit.: begti 'laufen, fliehen'
na-lúpta Keĉ.: lluptiy
na-bóla paroli Hin.: bolna, bol!
na-ríma Keĉ.: rimay
na-tóka Tokp.: tok (toktok, tokim)
na-bráŋa alporti #2 Germ.: bringen, Toĥ.B: prank-
na-léta Sva.: ku-leta (ku-letea)
na-búga konstrui Pld.: bugen
na-wéta Pal.: wete-
na-búgja aĉeti Got.: bugjan
na-káwpa Ger.: kaufen, Pol.: kupić
na-sómba Ling.: ko-somba
na-búsa kisi Turk.: buse „Kuß“, Pers.: bûßîdan, Ger.(dial.).: Busserl
na-ćóka Hung.: csók, csókol
na-cípa krii Cig.(Lov.) cipij
na-gíka Rus.: гикать, гикнуть [gikatj, giknutj]
na-ćína fari A.Sor.: činić
na-gawína Tag.: gawin
na-géra Isl.: gera "fari"
na-súra Jap.: suru
na-ćíta legi Rus.: читать [ĉitatj], A.Sor.: čitać (Ma.Sor.: cytaś), Slvk.: čítať, Rum.: citi
na-dúga Kant.: dug6 (Ĉin.: dú)
na-dája doni Rus.: дай [daj]
na-dáva Lit.: daviau, Sans.: dāváne
na-jépa Alb.: jep
na-dájka montri Ger.: zeigen, Gr.: deiknúnai, deíknymi
na-lúkimintja #3 Tokp.: lukim
na-mátintja #3 Lit.: matyti
na-dáka #4 danki Lit.: dėkoti, Ger.: danken, Slvk: ďakvoť, Ukr.: djakuwaty
na-wáda Ĉer.: ŭado "danko"
na-dáptva ricevi Ltv.: dabūt
na-gáwta Lit.: gauti
na-dára donaci Blg.: даря [darja], Rus.: дарить [daritj], Kr.: darivati, Ma.Sor.: dariś
na-díha diri Ĉer.: diʔ
na-héla Mong.: хэлэх [ĥeleĥ]
na-néna Sva.: ku-nena
na-śéma #5 Sva.: ku-sema
na-dínasa servi Ind.: dinas "servo"
na-zárca Mong.: зарц [zarc] "servisto"
na-dójda veni Blg.: дойда [dojda]
na-gáma Sans.: gam
na-kúra Jap.: kuru
na-njóva Vlf.: ñów (ñëw)
na-élta vivi Hung.: élet
na-éta manĝi Mn.Ma.Ger.: etan
na-máka Ind.: makan
njam Sirj./Ngan.: ñam
na-gájba preni Irl.: gaibid
na-táka Isl.: taka
na-gápa renkonti Vjet.: gǎp
na-úćra Mong.: учрах [uĉraĥ]
na-gáśa viziti Luv.: gaši „Besuch“
na-méja Vj.: mò'i
na-géja iri Ger.: gehen
na-ména Finn.: mennä, Hung.: menni
na-gérsa labori Isl.: gera "fari" + s
na-ŋána Tib./Taj.: ngaan (Ĉin.: gong, Kant.: gung1-zog3)
na-vóka Tokp.: wok
na-gróka frapi Skotg.: gnogadh [grokagh]
na-héma havi Pld.: hemm'
na-íma Slov.: imeti, Rus.: иметь [imetj]
na-hémpa posedi Pld.: hemm' + p
na-íśka serĉi Rus.: искать [iskatj], Lit.: ieškoti
na-sáksa Jap.: sagasu
na-jáśka trovi Rus.: искать [iskatj], Lit.: ieškoti + ablaŭto
na-tópa Uzb.: topmoq (Tatr.: tobargha)
na-kâla voki Isl.: kalla [katla], Sve.: kalla, Norv.: kalle
na-kólima Tokp.: kolim
na-kasúja helpi Ain.: kasuy
na-síza Zul.: -siza (Svah.: -saidia)
na-kísa trinki Sr.: quisi [kisi]®
na-píta Rus.: пить [pitj]
na-úpja Keĉ.: upyay
na-lópa kuri Pld.: lopen
na-tlója Niv.: tloi-
na-lúkima vidi Tokp.: lukim
na-máta Lit.: matyti
na-mánaa pensi Hav.: manao
na-miéta Finn.: miete „Gedanke“
na-máwda bani Lit.: maudyti
na-méda scii Mong.: мэдэх [medeĥ]
Ĉeĥ.: ví
na-mélsta peti Lit.: melsti
na-mójta lavi Rus.: мыть, мою [mytj, moju]
na-tváha Mn.A.Ger.: tvahan (dvahan), Mez.A.Ger.: tvahen
na-mótla foti Lit.: matyti + ablaŭto + l
na-mújda vendi Finn.: myydä
na-túnda Nub.: tunda < Lug.: okutunda
na-pásima fermi Tokp.: pasim
na-pítaja ripari Finn.: pitää
na-pújta #6 restadi Tup.: pytá
na-púkla ludi Keĉ.: pukllay
na-tógla Mong.: тоглох [togloĥ]
na-túda Kor.: tu.da
na-ráśta skribi Lit.: rašti (rašyti)
na-viéta Vjet.: viet
na-séća elekti Turk.: seçmek
na-sélta klarigi Est.: selata/ma, -da
na-sẽma #7 forlasi Tup.: sem (+ postp. suí)
na-sója sekvi Ĉer.: soi "sekva"
na-tsúŋa Ĉin.(Gabl.): ts'ūng, Ĉin.: zhōng
na-śíta perdi Ĉin.(Gabl.): šit
na-vára atendi Hung.: vár

Al la sekva ĉapitro
© René Philipp - Bilnjobíru Àdvodóstu, 15.10.2016