Kitakujo 

Lignaĵoj / Púvasori

a) Enkonduko / enbrúŋeni

Afiksoj / gubánduri

pu-(#1) ligno- Fin.: puu

Memstaraj vortoj / ićstéjari sónori

móku ligno Jap.: moku(#1) mókaso lignaĵo
púvo Fin.: puu púvaso
zúru Vask.: zuru zúraso

Listoj

Kun apartaj radikoj

puárgelo(#1) torĉo lignolumilo
pucásu segeroj lignoneĝo
puderógu ponteto(#2) lignovojo
puházu(#3) kabano lignodomo
puwási(#3)
puíkso(#4) kruco lignoikso
puiśáhhu trabo lignoripo
pujájko, pujájso ludglobeto lignoovo
pukívi lignoŝtono
pujáśo jarringo lignoaĝo
pukekgóni bildoframo lignokvarangulo
puljátu(#5) pantoflo lignoŝtrumpeto(#6)
punóhu(#7) stulteco; stultulo(#8) lignocerbo
pupláto(#9) breto lignofolio
puráśtelo(#10) krajono lignoskribilo
puviételo(#10)
purúno pupo el ligno lignohomo
pusápu(#11) aleo arbo-vico
pusíli liano lignofadeno
puwásko lignoŝnuro
putíki(#12) baston(et)o lignofingro
puvúngli(13) lignokarbo =
puzémi planko el ligno lignotero

Kun afiksoj

púajko(#1) parko arbejo
puílćo(#2) arbo lignoplanto
puílćolo(#3) arbaro lignoplant-aro
puúso(#4) rezino lignolikvo, arbolikvo

Al la sekva ĉapitro
20.11.2022