Kitakujo 

Kiel aspektas parencaj lingvoj? / Kvaw teismátama máklari kéliri?

- Njaka

RIM: Ĉi tiu lingvo estas unu el la malplej parencaj.

prefikso senco etimo ekz. traduko
nu-, ny- -as Prakit.: nu- {IV} nu-gáwna faras
va-, vä- -is Prakit.: va- {IV} vä-gėtä veturis
mo-, mö- -os Prakit.: mo- {IV} mö-étä manĝos
prefikso senco etimo ekz. traduko
vo-, - -ig- Kit.: ve- vo-śúkra-nô beliĝi
må-, me- -ig- Kit.: me- må-trústa-nô dikigi
lo-, lö- ek- Ger.: los-(#1) lo-bwána-nô eklabori
åp-, ep- malek- Ger.: auf-(#2) åp-máka-nô, ep-étä-ni elmanĝi
prefikso senco etimo ekz. traduko
gi- -at- Ger.: ge- gipíka kuirata
di- -it- Ind.: di- dipóka batita
X -ot- - - -
daj- -ant- Pld.: dei! dajpóka batanta
X -int- - - -
X -ont- - - -
PraKitake Njake PraKit. ekz. Kit. ekz. Njak. traduko
dl dr cadlà, ti-cádla na-cádla cádranô sati
dr dragà drága dřagá kara
hh q hhóntu hhóntu qóndu armeo
kt qt nákti nákti néqti nokto
ps s kópsa kópsi kėsi butono
pt ft ćépti ćépti ćéfti teknologio
s h péso, póso peoso póho hundo
tl tr tlustà tlústa trústa dika
tr ti-tráda na-tráda třáda-nô veturi
PraKitake Njake PraKit. ekz. Kit. ekz. Njak. traduko
a e (antaŭ i, en √) acína acíno ecíni cedro
nákti nákti néqti nokto
mpási ompási méhi doloro
o ė (antaŭ e,i) kópsa kópsi kėsi butono
u y (antaŭ e,i) búmi búmi bymi tero
aj äj (antaŭ e,i), aj (antaŭ a,o,u) pájta pájti pájta garbejo
rajbà rájba rajbá bunta
vájlo vájlo vájlo lupo
ej ij (antaŭ V.), ī (antaŭ K.)   bej' bī, bíjë ĉe
oj ėj (antaŭ e,i), oj (antaŭ a,o,u) dojsà dójsa dojhá utra
gójro gójro gójro infanaĉo
ojtáki ojtáki ėjtki ebeno
sójve sójve sėjve plu
uj yj (antaŭ e,i), uj (antaŭ a,o,u) ti-bújta na-bújta bújtanô ekzisti
aw ō (antaŭ K.)   na-páwja poja moviĝi
  táwti tōdi nacio
ew y dewà déwa dywá konstanta
ti-éwda na-éwda ydäni eviti
lewkà léwka lyká hela
iw ű   biw dek
ow ō (antaŭ K.), aw (antaŭ V.)   kow- ko-, kaw- bonvolu -i
ea ää (antaŭ K. + a,o,u), ē (antaŭ K. + e,i)   mêa mää kun
  meáka määga mola
ia ī   niátu nīdu intenco
oa ō   noátu nōdu vizaĝo
ua ū   taguáto tagūdo aglo
ao o (antaŭ n/m +K.), ō   ćaohhu ćōkhu batalo
eo ē (antaŭ i,j, en √), ő   peoso pőzo, pőřo hundo
io ī   rióću rīću planedo
uo u tipuośa na-puośa púśanô ornami

Al la sekva ĉapitro
08.09.2017