Kitakujo 

Modalaj afiksoj / gváwturari gubánduri

a) Kutimaj sufiksoj

Bonvolu atenti, ke la "toka-me-dialekto" havas ege pli da tiaj sufiksoj.

afikso etimo senco ekzemplo traduko komento laŭ vidu
Laŭ la japana
-cur- Jap.: tsurai netolereble na-mák-cura netolereble manĝi ĉar amara   japanan gramatikon en la germana vikipedio.
-lilk-(#1) Snĉ.: lilëq facile na-mák-lìlka facile manĝebli ĉar freŝa aŭ/kaj mola -yasui
-sas-(#2) Keĉ.: sasa   malfacile na-mák-sàsa malfacile manĝebli ĉar (parte) frostiĝinta aŭ malmola -nikui
-nik- Jap.: nikui na-mák-nika  
-taj-(#3) Ĉin.: tai tro na-mák-taja tro (multe) manĝi   -sugiru
Laŭ la gronlanda
-jew- Gua.: jevýma denove na-mák-jewa denove manĝi   -qqippoq  
-pual-(#4) Gron.: -palaar- & Ltv.: pūles, pūlēties pene na-paním-puala(#5) pene kompreni      
na-prát-puala(#5)
-sew-(#6) Turk.: sevmek "ami, ŝati" volonte na-gám-sewa volonte veni   -ajuppoq(#7)  
Laŭ la gvarania
-gwaw- Gua.: -gua'u ŝajnigi na-sváp-gwawa ŝajnigi dormi      
-ŋaw- Gua.: -nga'u sopire na-mát-ŋawa sopire vidi      
Laŭ la dalabona
-new- Hu.: nem + Ĉeĥ.: ví nesciate namórnewa morti nesciate   -molkkûnh-  
Per gramatikigo
-iŋ- Sva.: -ingi 'viele' multe na-mák-iŋa manĝi multe      
-lajl- Fiĝ.: lailai 'klein' maltro na-mák-lajla manĝi maltro La prasenco iomete ŝanĝiĝis.    
-oz- Uzb.: oz 'wenig' malmulte na-mák-oza manĝi malmulte      

b) Dialektaj sufiksoj

afikso etimo senco ekzemplo traduko komento laŭ vidu
-pualr-(#1) Gron.: -palaar- & Ltv.: pūles, pūlēties pene na-paním-pualra(#2) pene kompreni      
na-prát-pualra(#2)

Al la sekva ĉapitro
16.03.2019