Kitakujo 

Armeo kaj armiloj / hólo va núhhuri

Mi mencias la ĉitieajn esprimojn, ĉar ili apartenas al la lingvo. Sed mi ne pledas por tia agado, senkondiĉe ĉu tion faras "amika" ŝtato aŭ "teroristoj".

a) Ĝeneralaj esprimoj / sómari bájiri

dvíso malamiko Sans.: dvis        
féhhtu batalo Skot.: fecht na-féhhta batali    
hîlo(#1) morto Vask.: hil        
hólo armeo Bur.: hôl na-hóla armei hólerjo(#2) armeisto
na-húla detrui Sum.: hul        
na-rósla Pl.: roz- + -l-        
krígu milito Ger.: Krieg krígajpa militema krígerjo(#2) militisto
na-tómpa pafi Vog.: tômp tómpelo pafilo tómperjo(#2) pafisto

b) Armiloj / núhhuri

primitivaj /

dâro(#1) bastono Kur.: dar    
pfínći Bur.: phinč, pfinč    
stápu Alb.: stap, -i; stapinj, -të    
mímo sago Enc.: m´imo, Enc.(M,T): mimo    
núhhu armilo Tlng.: nuH    

malprimitivaj /

súŋu pafilo Vj.: súng    

Al la sekva ĉapitro
02.11.2020