Kitakujo 

Poŝto / póśto

a) Verboj kaj rilataj vortoj / gèra-sónori va bécari sónori

âmpu-pláto(#1) formularo Ger.: Amt + Ger.: Blatt    
cími adreso Hung.: cím    
géba urĝa Kant.: geb1    
na-káća sendi Keĉ.: kachay káćaso sendaĵo
na-tínda Ling.: ko-tinda tíndaso
ónso koverto His./Esp-o: en, Gr.: εν [en] + Est.: asi
+ ablaŭto e o
   
na-pôka(#2) akcepti Sva.: -pokea    
ru-pôko akceptanto prefikso + v-u supre rul-pôko akceptinto
ru-pojs-káćo sendanto prefikso + Fin.: pois + v-u supre rul-pojs-káćo sendinto
ru-pojs-tíndo prefikso + Fin.: pois + v-u supre rul-pojs-tíndo

b) Sendaĵoj / káćasori

bátri karto Lao.: ບັດ [bat] 'card', Taj.: บัตร [bàt] 'card '& Sans.: पत्त्र [páttra] bátrimi karteto
kárti Ger.: Karte kártimo
íns-azi(#1) kartono Snĉ.: inës + Est.: asi íns-aza dóso kartonskatolo
lìpta-mátlo(#2) (poŝt)marko Lit.: lìpti + Lit.: mátyti + l    
pòśto-sélju = + Vask.: seilu [shälju]    
sójnu letero Kant.: sên3 [ö] rípema sójnu ekspresa letero
tóju(#3) Vj.: thơ rípema tóju
vèjteráśtu telegramo Ger.: Weite + Lit.: rašti àntar-táwta vèjteráśtu internacia telegramo
víklo paketo Ger.: wickeln víklimo paketeto

c) Kromaj servoj / ísrari dinásuri

àntar-rápo(#1) interreto Sans.: antarā > Ind.: antara + Vj.: rập    
àntar-wáŋo(#2) Sans.: antarā > Ind.: antara + Ĉin.(Gab.): [wâng] (Ĉin.: () [wǎng])    
símu telefono Sva.: simu na-síma telefoni
vèjtetokelo(#3) Ger.: Weite + Angl.: talk [tåk] + sufikso vèjtetóka
símu-mahéśko telefon-budo Sva.: simu + Ĉjn.: mâhëško    
kòŋi-póśto aerpoŝto Kor.: kong/i    

d) Lokoj / pjásiri

cónko giĉeto Mong.: цонх(он) [conh(on)] pao-cónko ĉef-giĉeto
póśtajko poŝtejo Esp-o: poŝto + sufikso pao-póśtajko ĉefa poŝtejo
sòjnu-ganéci leterkesto v-u supre + Ĉer.: ga-ne-tsi    
tòju-ganéci    
sòjnu-ínsi v-u supre + Snĉ.: inës    
tòju-ínsi    
vèjte-ràśtu-
pôk-ajko
telegram-
akceptejo
Ger.: Weite + Lit.: rašti
+ Sva.: -pokea + sufikso
   
sójnu-pôk-
ajko
letero-
akceptejo
Kant.: sên3 [ö] + Sva.: -pokea
+ sufikso
   

e) Ujoj kaj kestoj / énsori va gáneciri/ínsiri

dóso skatolo Ind.: dos
ganéci kesto Ĉer.: ga-ne-tsi
ínsi Snĉ.: inës
hópo skatolo, kesteto Vj.: hộp

Al la sekva ĉapitro
20.11.2022