Kitakujo 

Poŝto / póśto

a) Verboj kaj rilataj vortoj / gèra-sónori va bécari sónori

âmpu-pláto(#1) formularo Ger.: Amt + Ger.: Blatt    
cími adreso Hung.: cím    
géba urĝa Kant.: geb1    
na-káća sendi Keĉ.: kachay káćaso sendaĵo
na-tínda Ling.: ko-tinda tíndaso
ónso koverto His./Esp-o: en, Gr.: εν [en] + Est.: asi
+ ablaŭto e o
   
na-pôka(#2) akcepti Sva.: -pokea    
ru-pôko akceptanto prefikso + v-u supre rul-pôko akceptinto
ru-pojs-káćo sendanto prefikso + Fin.: pois + v-u supre rul-pojs-káćo sendinto
ru-pojs-tíndo prefikso + Fin.: pois + v-u supre rul-pojs-tíndo

b) Sendaĵoj / káćasori

kárti karto Ger.: Karte kártimo karteto
lìpta-mátlo(#1) (poŝt)marko Lit.: lìpti + Lit.: mátyti + l    
pòśto-sélju = + Vask.: seilu [shälju]    
sójnu letero Kant.: sên3 [ö] rípema sójnu ekspresa letero
tóju(#2) Vj.: thơ rípema tóju
vèjteráśtu telegramo Ger.: Weite + Lit.: rašti àntar-táwta vèjteráśtu internacia telegramo
víklo paketo Ger.: wickeln víklimo paketeto

c) Kromaj servoj / ísrari dinásuri

àntar-wáŋo interreto Sans.: antarā > Ind.: antara + Ĉin.(Gab.): wâng    
símu telefono Sva.: simu na-síma telefoni
vèjtetokelo(#1) Ger.: Weite + Angl.: talk [tåk] + sufikso vèjtetóka
símu-mahéśko telefon-budo Sva.: simu + Ĉjn.: mâhëško    
kòŋi-póśto aerpoŝto Kor.: kong/i    

d) Lokoj / pjásiri

cónko giĉeto Mong.: conh(on) pao-cónko ĉef-giĉeto
póśtajko poŝtejo Esp-o: poŝto + sufikso pao-póśtajko ĉefa poŝtejo
sòjnu-ínsi leterkesto v-u supre + Snĉ.: inës    
tòju-ínsi    
vèjte-ràśtu-
pôk-ajko
telegram-
akceptejo
Ger.: Weite + Lit.: rašti
+ Sva.: -pokea + sufikso
   
sójnu-pôk-
ajko
letero-
akceptejo
Kant.: sên3 [ö] + Sva.: -pokea
+ sufikso
   

Al la sekva ĉapitro
04.10.2018