Kitakujo 

Iri kaj veni / Nagéja va nagáma

a) Ĝeneralaj esprimoj / sómari bájiri

Kutime piede
na-ćútaja migri Keĉ.: chutay ćútajeni migrado
na-dójda veni Blg.: дойда [dójda] dójdo veno
na-gáma(#1) Sans.: gam- gámo
na-kêla(#2) Kaz.: келү [kelîw] kêlo
-kúra(#L) Jap.: kuru kúro
na-njóva Vlf.: ñów (ñëw) njóvo
na-énda iri Sva.: ku-enda(#3) éndo iro
na-géja Ger.: gehen géjo
na-hhóźa Mn.Rus.: хожю [ĥožju] hhóźo
na-ména Fin.: mennä, Hun.: menni(#4) méno
na-péra Rus.: переть [perétj] péro
na-lópa kuri Pld.: lopen lópo kuro
na-tlója Niv.: tloi- tlójo
na-nósta(#5) supreniri; grimpi Fin.: nousta nósto(#6) supreniro; grimpo
na-púrija promeni Keĉ.: puriy púrijo promeno
Kutime veturile
na-âka(#7) veturi Isl.: aka âko veturo
na-dóra Tib.: dro, dru dóro(#8)
na-tráda Cig.: trád-el (Prät.) trad-as trádo
na-lêŋa(#9) vojaĝi Tlng.: leng lêŋo vojaĝo
na-máśa Eg.: máš* máśo
na-tába Jap.: tabí tábi

b) Esperante kun prefikso / Kiesperántoksi su pìrebándu

Irado
na-gíra eniri Turk.: girmek na-en-géja Esperanto, germana (hineingehen), latina (inire)
na-ída eliri Mn.Jap.: ide na-is-géja Esperanto, germana (hinausgehen), latina (ex-ire)
na-óća aliri Mong.: очих [oĉiĥ] na-gu-géja Esperanto, germana (hingehen), latina (adire)
na-óda(#1) foriri Mong.: одох [odoĥ] na-pojs-géja Esperanto, germana (weggehen), latina (abire)
na-skéta Rus.: из [iz] + Kaz.: кетү [ketîw]
na-óhta preteriri Fin.: ohi + aldona konsonanto na-òhi-géja Esperanto, germana (vorbeigehen), latina (praeterire)
na-pérna transiri Gr.: περνω [pernô] na-ànde-géja Esperanto
na-vúka(#2) Sva.: ku-vuka
na-újmpa ĉirkaŭiri Fin.: ympärille & Mn.Angl.: ymbe na-sìrke-géja Esperanto, germana (herumgehen), latina (circumīre)
Kurado
na-ngacíra forkuri(#3) Ind.: ngacir na-pojs-lópa Esperanto, germana (weglaufen)
Venado
dáo(#P) alveni, ĝisveni Ĉin.: [dào] na-ku-gáma, na-do-gáma Esperanto, germana (ankommen, hinkommen), latina (advenire)
na-duj-gáma, na-hàde-gáma
na-gu-gáma, na-kìpe-gáma
na-wétua elveni Jav.: wëtu na-is-gáma Esperanto, germana (herauskommen)
Al- kaj desuprado(#D)
len(#P) alsupri Vj.: lên(#4) na-tahh-géja germana (hinaufgehen), hungara (felmegy)
na-órga Mong.: оргих [orgiĥ]
suŋ(#5)(#P) desupri Vj.: xuống(#6) na-tiw-géja germana (hinuntergehen), hungara (lenmegy)
na-úra Keĉ.: uray
Mova iĝado(#D)
ra(#P) el(mov)iĝi Vj.: ra na-ís-intja, na-ve-ísa  
tew for(mov)iĝi Km.: töw na-pójs-intja, na-ve-pójsa  
váo(#P) en(mov)iĝi Vj.: vào(#7) na-én-intja, na-ve-éna  

Eĉ eblas kombino el simpla radiko el la tute maldekstra kolumno kun alia verbo el la tabelo.

Ŋa dáoź(#K) lagáma. Mi alvenis.
Ŋa dáoź(#K) lagugáma.
Míco úraź(#K) házun lagíra. Kato desuprante eniris domon.

c)

na-kojt-gáma veni ĉi tien

d) Ejoj / ájkori

derógu vojo Rus.: дорога [doróga] & Heb.: dereg
púti Rus.: путь [putj]
gájto strato Jap.: gaitô
gátu Fin.: katu & Isl./Sv.: gata
kêpi(#1) supro de monto Alb.: kep-i, (pl.) -a-t
várhhu(#2) Plb.: wârch
śtégu vojeto, pado Alb.: shteg

Al la sekva ĉapitro
29.11.2022