Kitakujo 

Iri kaj veni / Nagéja va nagáma

a) Ĝeneralaj esprimoj / sómari bájiri

Kutime piede
na-ćútaja migri Keĉ.: chutay ćútajeni migrado
na-dójda veni Blg.: дойда [dójda] dójdo veno
na-gáma Sans.: gam- gámo
na-kêla(#1) Kaz.: kelîw kêlo
-kúra(#L) Jap.: kuru kúro
na-njóva Vlf.: ñów (ñëw) njóvo
na-énda iri Sva.: ku-enda(#2) éndo iro
na-géja Ger.: gehen géjo
na-hhóźa Mn.Rus.: хожю [ĥožju] hhóźo
na-ména Fin.: mennä, Hun.: menni(#3) méno
na-péra Rus.: переть [perétj] péro
na-lópa kuri Pld.: lopen lópo kuro
na-tlója Niv.: tloi- tlójo
na-nósta(#4) supreniri; grimpi Fin.: nousta nósto(#5) supreniro; grimpo
na-púrija promeni Keĉ.: puriy púrijo promeno
Kutime veturile
na-âka(#6) veturi Isl.: aka âko veturo
na-dóra Tib.: dro, dru dóro(#7)
na-tráda Cig.: trád-el (Prät.) trad-as trádo
na-lêŋa(#8) vojaĝi Tlng.: leng lêŋo vojaĝo
na-máśa Eg.: máš* máśo
na-tába Jap.: tabí tábi

b) Esperante kun prefikso / Kiesperántoksi su pìrebándu

Irado
na-gíra eniri Turk.: girmek na-en-géja Esperanto, germana (hineingehen), latina (inire)
na-ída eliri Mn.Jap.: ide na-is-géja Esperanto, germana (hinausgehen), latina (ex-ire)
na-óća aliri Mong.: очих [oĉiĥ] na-gu-géja Esperanto, germana (hingehen), latina (adire)
na-óda(#1) foriri Mong.: одох [odoĥ] na-pojs-géja Esperanto, germana (weggehen), latina (abire)
na-skéta Rus.: из [iz] + Kaz.: ketîw
na-pérna transiri Gr.: περνω [pernô] na-ànde-géja Esperanto
na-vúka(#2) Sva.: ku-vuka
Kurado
na-ngacíra forkuri(#3) Ind.: ngacir na-pojs-lópa Esperanto, germana (weglaufen)
Venado
dáo(#P) alveni, ĝisveni Ĉin.: [dào] na-ku-gáma, na-do-gáma Esperanto, germana (ankommen, hinkommen), latina (advenire)
na-duj-gáma, na-hàde-gáma
na-gu-gáma, na-kìpe-gáma
na-wétua elveni Jav.: wëtu na-is-gáma Esperanto, germana (herauskommen)
Al- kaj desuprado
len(#D)(#P) alsupri Vj.: lên(#4) na-tahh-géja germana (hinaufgehen), hungara (felmegy)
na-órga Mong.: оргих [orgiĥ]
suŋ(#5)(#D)(#P) desupri Vj.: xuô´ng(#6) na-tiw-géja germana (hinuntergehen), hungara (lenmegy)
na-úra Keĉ.: uray
Mova iĝado(#D)
ra(#P) eliĝi Vj.: ra na-ís-intja, na-ve-ísa  
tew foriĝi Km.: töw na-pójs-intja, na-ve-pójsa  
váo(#P) eniĝi Vj.: vào(#7) na-én-intja, na-ve-éna  

Eĉ eblas kombino el simpla radiko el la tute maldekstra kolumno kun alia verbo el la tabelo.

Ŋa dáoź lagáma. Mi alvenis.
Ŋa dáoź lagugáma.
Míco úraź házun lagíra. Kato desuprante eniris domon.

c)

na-kojt-gáma veni ĉi tien

d) Ejoj / ájkori

derógu vojo Rus.: дорога [doróga] & Heb.: dereg
púti Rus.: путь [putj]
gájto strato Jap.: gaitô
gátu Fin.: katu & Isl./Sv.: gata
kêpi(#1) supro de monto Alb.: kep-i, (pl.) -a-t
várhhu(#2) Plb.: wârch
śtégu vojeto, pado Alb.: shteg

Al la sekva ĉapitro
11.01.2021