Kitakujo 

Trinko / Píto, úpjo, kíso

Vidu ankaŭ la ĉapitron pri manĝo.

a) Ĝeneralaj esprimoj / sómari bájiri

ízo gusto Hung.: íz paíza, ízotlena sengusta
na-kísa trinki Sr.: quisi [kisi]® kísaso trinkaĵo
na-píta Rus.: пить [pitj], Kr.: piti; Ved.: pītáye 'to drink' ("trinki") pítaso
na-úpja Keĉ.: upyay úpjaso
na-láka leki Arm.: lakem, Lit.: làkti, Ltv.: lakt    
na-lápa Arm.: lap'el, Alb.: lap, Mn.Angl.: lapian    
na-líha Sans.: lih-    
na-njâla(#1) Hung.: nyal- (Ĥan.: n'âl-, n'ât-)    
na-léwa drinki Sva.: -lewa    
na-línkva gluti Kim.: llyncu    
na-njéla Hung.: nyelni    

b) Trinkujoj / pítensori, úpjensori va kísensori

gelási glaso Ind.: gelas, Ger.: Glas, Fin.: lasi
kéndi kruĉo Ind.: kendi
kúpi, kúpo taso Fin.: kuppi, Irl.: cupán [kupan],
(Jap.: koppu, Angl.: cup [kAp])
pelíŋu botelo Brm.: pëling
pítenso trinkujo vidu supre + sufikso

V-u ankaŭ ĉe vazoj.

c) Trinkaĵoj / pítasori, kísasori, úpjasori

kísaso trinkaĵo Sr.: quisi [kisi]®
pítaso Rus.: пить [pitj], Kr.: piti; Ved.: pītáye 'to drink' ("trinki")
úpjaso Keĉ.: upyay

Vidu ankaŭ en la ĉapitrojn "Trinkaĵoj" kaj "Likvaj manĝaĵoj" en artikolo pri likvaĵoj.

Malvarmaj / antépari

Senalkoholaj trinkaĵoj / parókwusari pítasori
góso limonado Isl.: gos    
kakáuso likva kakao,
kakaotrinkaĵo
Maj.: cacau [kakau]    
dítuso lakto Vask.: diti    
málko(#1) Rus.: молокó [melakó], Angl.: milk, Pld.: Melk,
Mez.Pld.: melk, Gt.: miluks(#2)
   
piénu Lit.: pienas, Ltv.: piens    
súsi Ind.: susu > TokP.: susu    
kéva súvo mineralakvo Ĥan.: kev, kew, Mrdv.: kev + Kaz.: suw kéva plinsúvo(#3) mineralakvo kun gaso
kéva vári Ĥan.: kev, kew, Mrdv.: kev + Sans.: vâ´r, vâri,
vârî
, Av.: vâr(#4), Mn.Nor: vari, ...
kéva plinvári(#5)
kéva vési Ĥan.: kev, kew, Mrdv.: kev + Fin./Est.: vesi kéva plinvési(#6)
kévuso Ĥan.: kev, kew, Mrdv.: kev plin-kévuso
mélnuso kokakolo Ltv.: melns    
súvo akvo Kaz.: suw, Kr.t.: suv, Uzb.: suv, Turk.: su kéva súvo minerala akvo
vári Sans.: vấr, vâri, vârî, Av.: vâr(#4), Mn.Nor.: vari,
Toĥ.B: war, Toĥ.A: wär
kéva vári
vési Fin./Est.: vesi kéva vési
śkuwáti suk-efervesko Mi    
túŋo suko Gron.: tungo tìlkwo-túŋo fragosuko
zébu Kant.: zeb1(#7) àplo-zébu pomsuko
njotázintja pítaso,
menjotáza pítaso
refreŝiga trinkaĵo v-u sub afiksaro + Turk.: taze + v-u supre    
Alkoholaj trinkaĵoj / rókwusari pítasori
boárizébo(#1) biero Kor.: bo.ri & Angl.: barley + v-u malsupre    
boáruso    
hénkwo Eg.: Hénkwe    
éltuso viskio Hung.: élet    
érpu vino Kopt.: ⲏⲣⲡ [ērp̄] bel-érpu
rud-érpu
érpu-mári
blanka vino
ruĝa vino
vinbero
véjnu(#2) Est.: vein, Ger.: Wein bel-véjnu
rud-véjnu
vèjnu-mári
hájtuso(#3) alkohola trinkaĵo, viskio TokP.: hait    
léjtu fruktovino Gt.: leiþu, Mez.A.Ger.: lît    
médzuso(#4) medo Fin.: mesi, Hung.: méz, Mrdv.: med
& Slvk.: med
   
múvuso(#5) alkoholo Mong.: муу [muu]    
púrnuso brando Gr.: πυρ [pur] + n    
rókwuso(#6) alkoholo Sr.: roocö [rôkw]®, (var.) croocö [krôkw]®    
rújpi brando Fin.: ryyppy* ćeréśna rújpi ĉeriza brando(#7)
vésimo(#8) vodko Fin./Est.: vesi + Gua.: -mi    

Varmaj / tépari

búni kafgrajno Nub.: bún, Ar.: buwn (Sva.: mbuni)
gíwtuso(#1) infuzaĵo Gt.: giutan
káfu kafo Esp-o: kafo, Ger.: Kaffee, Cig.(Burg.): kafe, Lao.: kaafee, Isl.: kaffi(#2)
káruso(#3) Turk.: kara "nigra"
súrću Arm.: սուրճ [surč]
téo(#4) teo Esp-o: teo
uso(#5)
źúŋuso(#6) Ĉin.: [zhōng] (el 中國 [zhōngguó]), Kant.: zung1

d) Preparo / gatváneni

na-píka kuiri Sva.: -pika píkeni kuir(ad)o bil-píka kuirita
na-pújva kirli Gua.: pyva pújvelo kirlilo    
na-púrua boli Tar.: puru-a púrueni bol(ad)o rul-púrua bolinta
na-mújka(#1) ĉerpi Vj.: múc(#2) mújkelo ĉerpilo    

e) Gustoj / ízori

ékśa acida Turk.: ekşi
gárśa abomena Arm.: garšim
ínća sala Apĉ.: inchi
lóna Cig.(Rom.): lon
sóla Est.: sool, Rus.: соль [solj], Ma.Sor.: sol
mílsa dolĉa Irl.: milis, milse
sváda Sans.: svādùs
njâta(#1) sengusta Vj.: nhạt
tiéma bongusta Ĉin.(Gabl.): [t'iêm] (Ĉin.: [tián])
újsda amara Ĉer.: u-yv-s-di

f) Ejoj / ájkori

gàśe-mákajko(#1) restoracio Luv.: gaši- + Ind.: makan + sufikso
gíć-ajko gastejo Mong.: gijčin + sufikso
káf-ajko kafejo Esp-o: kafo, Ger.: Kaffee + sufikso
mák-ajko manĝejo Ind.: makan + sufikso
pítajko trinkejo Rus.: пить [pitj], Kr.: piti + sufikso
té-ajko teejo Esp-o: teo + sufikso

Al la sekva ĉapitro
13.08.2022